Projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”

Projekta Nr.: 1.2.1.1/18A/008

Projekta mērķis: Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MAK IT SIA
Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.1. “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta mērķis: Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA
Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.6., “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

SIA ROBOEATZ 10.06.2019. noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2019/68 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

SIA ROBOEATZ 13.03.2020. noslēdza līgumu Nr. IZ-L-2020/62 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).


Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Projekta identifikācijas numurs 1.2.1.1/18/A/002.

Projekta mērķis ir:

Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

• Pētījums tiek īstenots projekta Latvijas Pārtikas nozares kompetences centra ietvaros. Latvijas Pārtikas nozares kompetences centrs savā darbībā aptver divus zinātniskos virzienus:

1. Latvijas ražotāju produktu tirgus palielināšana, kas ietver:

• Inovatīvi produkti un tehnoloģijas, sekojot aprites ekonomikas jaunākajām tendencēm (t.sk. eko-tehnoloģiski produkti, pārtikas drošības un kvalitātes monitoringa risinājumi);

• Produktu iepakojuma risinājumi;

• Pārtikas loģistikas risinājumi, t.sk. derīguma termiņu, uzglabāšanas laiku uzlabojošas un pārvadāšanas izmaksas samazinošas tehnoloģijas, tai pašā laikā, saglabājot augstu produktu kvalitāti un saīsinot ceļu no ražotāja līdz patērētājam.

2. Ražošanas pievienotās vērtības un konkurētspējas palielināšana, kas ietver:

• Pārtikas blakusproduktu izmantošanas uzlabošana augstākas pievienotās vērtības produktos;

• Lauksaimniecības un augļkopības pētījumi resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošanai – piemērotākas sugas, audzēšanas tehnoloģijas;

• Jauni, inovatīvi produkti ar augstāku pievienoto vērtību maksimāli izmantojot esošos tirgus, tehnoloģijas, citus ražošanas faktorus.

• Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 20 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tas ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanos.

• Projekts tiek īstenots no 2019.gada 8.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

• Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

SIA ROBOEATZ sadarbībā ar Latvijas pārtikas nozares kompetences centru izstrādā projektu: Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”.

No 01.04.2020. līdz 16.05.2020.  pārskata periodā tika uzsākta pētījuma koncepcijas izstrāde un noformulēti darba uzdevumi. Ir uzsākts darbs pie pusfabrikātu testēšanas, veikti pirmie testi, lai noteiktu padziļināti testējamos materiālus un testēšanas principus. Ir izveidots pirmais rotējošais spuras modelis 3D vidē un tā simulācijas 3D vidē.

No 17.05.2020. līdz 16.08.2020 pārskata periodā tika veikti testi ar dažādiem produktu tipiem, to izlādes un padeves mehānismu pielāgošanas varianti. Darba procesā tika rasta iespēja palielināt iespējamo produktu variantu izmantošanu un doti uzdevumi saistītajos projektos veidot mehāniskos risinājumus jaunajai koncepcijai

Pārskata periodā no 17.08.2020. – 16.11.2020. pētījuma realizācija uz laiku tika apturēta dēļ darbu secības optimizācijas. Pētījumu plānots atsākt nākamajā pārskatā periodā.

Finansējuma saņēmējs:SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs:SIA “ROBOEATZ”
Pētījuma Nr. un nosaukums:Nr.7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”
Sadarbības iestāde:Centrālā finanšu un līgumu aģentūra