Projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”

Projekta Nr.: 1.2.1.1/18A/008

Projekta mērķis: komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA
Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.1., “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas  izstrāde”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra