Projekts “Mašīnbūves Kompetences centra izveide”

Projekta Nr.: 1.2.1.1/18A/008

Projekta mērķis: Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde, kas ietver iepriekšējā pētniecības projektā (ID Nr. 1.2.1.1/16.A/003) izstrādāto komponenšu savietošanu, papildus nepieciešamo komponenšu izpēti, vadības sistēmas pētniecības un izstrādes darbus un prototipa izveidošanu.

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA un MAK IT SIA
Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.1. “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Latest updates about this project

Projekta mērķis: Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidotas suvide iekārtas ar parametru nolasīšanas funkciju izstrāde, veicot pētījumus par iespēju veikt mērķētu siltuma atdevi produkta vienmērīgas termiskas apstrādes nodrošināšanai, izmantojot mākslīgā intelekta vadītu informācijas sistēmu

Finansējuma saņēmējs: SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS”
Pētījuma īstenotājs: ROBOEATZ SIA
Pētījuma Nr. un nosaukums: Nr.4.6., “Uz indukcijas sildīšanas bāzes veidota suvide iekārta ar telemetrisku parametru nolasīšanu
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Latest updates about the project

_________________________________________________________________________

SIA ROBOEATZ 10.06.2019. noslēdza līgumu Nr.IZ-L-2019/68 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

SIA ROBOEATZ 13.03.2020. noslēdza līgumu Nr. IZ-L-2020/62 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalstu dalībai izstādēs un konferencēs, kā arī tiešo vizīšu pie potenciālā investora vai sadarbības partnera ārvalstīs nodrošināšanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Tehnoloģiju pārneses programma” (projekta identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001).

_________________________________________________

Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Projekta identifikācijas numurs 1.2.1.1/18/A/002.


SIA ROBOEATZ 2020. gada 18. martā noslēdza sadarbības līgumu Nr. 7-1 ar SIA LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRU Pētniecības projekts Nr. 7 “Robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas recepšu izstrāde”. Projekta mērķis ir Robotizētas ēdināšanas iekārtas recepšu izstrāde, nosakot iekārtā pieļaujamo produktu sortimentu un to apstrādes līmeni, mehānisko daļu pielāgošana izvēlēto produktu apstrādei un mākslīgajā intelektā bāzēta automātiska robežvērtību noteikšana gala produkta pagatavošanā, par pamatu ņemot attiecīgajā gala produktā lietotās izejvielu kombinācijas.