14.10.2019  
Identificētas minimāli nepieciešamās mehāniskās komponentes funkcionāla prototipa izstrādei informācijas sistēmas testēšanai;
Identificētas nepieciešamās automatizācijas komponentes;
Identificēts informācijas sistēmas skelets un tā saskarne ar automatizācijas sistēmām.
04.12.2019 
Turpinās darbs pie konkrētu automatizācijas komponenšu noteikšanas, jo iepriekš tika noteikti principiālie risinājumi, tomēr, turpinot pētījumu radās diskusija par konkrētu sistēmu (gan programmēšanas valodu, gan ražotāju programnodrošinājuma) priekšrocībām un trūkumiem, kuras šobrīd tiek risinātas.
Paralēli tiek veikta prototipa izbūve, kas daļēji tiek veikta pašu spēkiem un tiek gatavots iepirkums komponentēm, kuras paša uzņēmuma spēkiem nav iespējams izgatavot.
30.01.2020 
SIA "Roboeatz" izsludina iepirkumu robotizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas prototipa komponenšu izstrādi un izgatavošanu
 
Iepirkums nepieciešams SIA "Roboeatz" pētījuma pētījuma Nr. 4.1 "Automatizētas ēdienu pagatavošanas iekārtas izstrāde" projekta „Mašīnbūves Kompetences centrs" ietvaros, par kuru SIA „MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS" un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 10.maijā noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.1/18/A/008, projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008.
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"
Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejupielādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
Piedāvājumi jāiesniedz SIA "Roboeatz" birojā Dārzaugļu iela 1-214, Rīga, līdz 21.02.2020. plkst. 17.00.
 Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

https://pvs.iub.gov.lv/show/606263
31.03.2020
2020 gada 1.ceturksnī tika veikts:
Veikti funkcionālā prototipa konstrurēšanas darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai, kā arī testēta saderība.
30.06.2020
2020. gada 2.ceturksnī tika veikts:
Turpināti funkcionālā prototipa konstrukciju darbi, pētot salāgošanas iespējas ar esošajām komponentēm, veicot uzlabojumus efektivitātes palielināšanai, kā arī testēta saderība.
Veikta komunikācijas principu izstrāde automatizācijas sadaļai un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformas sasaistes pētniecības darbi un risinājuma izstrāde.
30.09.2020
2020. gada 3.ceturksnī tika veikts:
Veikti darbi pneimatisku piedziņu izstrādei, kas veidos papildus funkcionalitāti dozatoru iekārtās un veikti to pētniecīcības un pirmo testu darbi.
Uz šī pamata veidoti jauni dozēšanas principi un izstrādātas potenciālās sistēmas.
Turpināti darbi pie robota ceļu efekitvitātes uzlabošanas..