14.10.2019  
Identificētas minimāli nepieciešamās mehāniskās komponentes funkcionāla prototipa izstrādei informācijas sistēmas testēšanai;
Identificētas nepieciešamās automatizācijas komponentes;
Identificēts informācijas sistēmas skelets un tā saskarne ar automatizācijas sistēmām.
04.12.2019 
Turpinās darbs pie konkrētu automatizācijas komponenšu noteikšanas, jo iepriekš tika noteikti principiālie risinājumi, tomēr, turpinot pētījumu radās diskusija par konkrētu sistēmu (gan programmēšanas valodu, gan ražotāju programnodrošinājuma) priekšrocībām un trūkumiem, kuras šobrīd tiek risinātas.
Paralēli tiek veikta prototipa izbūve, kas daļēji tiek veikta pašu spēkiem un tiek gatavots iepirkums komponentēm, kuras paša uzņēmuma spēkiem nav iespējams izgatavot.