04.12.2019 
Pēc pārrunām ar zinātniekiem, konstatēts, ka sākotnēji jāveic praktiski pētījumi, jo, lai veiktu ūdens plūsmu simulācijas, nepieciešami izejas dati, kurus šobrīd pētījuma veicēji nespēj iedot.
Pieņemts lēmums izveidot izmēģinājuma stendu un šobrīd norit darbi pie tā izveides.