04.12.2019 
Pēc pārrunām ar zinātniekiem, konstatēts, ka sākotnēji jāveic praktiski pētījumi, jo, lai veiktu ūdens plūsmu simulācijas, nepieciešami izejas dati, kurus šobrīd pētījuma veicēji nespēj iedot.
Pieņemts lēmums izveidot izmēģinājuma stendu un šobrīd norit darbi pie tā izveides.
31.03.2020
2020 gada 1.ceturksnī tika veikts:
Uzsākti testi efektīvai caurplūdes sildīšanas nodrošināšanai speciāli tam izveidotā stendā.
Uzsākts darbs pie principiālās konstrukciju uzbūves rasējumiem.
30.06.2020
2020. gada 2.ceturksnī tika veikts:
Jauna tipa caurplūdes sildīšanas iekārtas testi speciāli tam izveidotā stendā.
Principiālās konstrukciju uzbūves rasējumu izstrāde.
30.09.2020
2020. gada 3.ceturksnī tika veikts:
Finalizēts sildelementa dizains, izveidots prototips testa nolūkiem testēšanas stendā.
Veikts pētījums par ūdens strūklu nepieciešamo jaudu sasniegšanu.